Serbest Tüketici Nedir? - Serbest Tüketici Belgesi Nasıl Alınır? - Finpara

Serbest Tüketici Nedir?

Serbest Tüketici Nedir?

Elektrik Piyasası Kurumu’nca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin tümü serbest tüketici olarak adlandırılır. 2020 yılında Elektrik Piyasası Kurumu’nun belirlediği serbest tüketim limiti 1400 KW ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu rakam her yıl Elektrik Piyasası Denetleme Kurumu tarafından revize edilir. İsteyen herkes elektrik tedarikçisini kolaylıkla değiştirebilir. Bunu için piyasada sunulan birçok teklif bulunur. 2020 yılına bakıldığında aylık 83 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes serbest tüketici olur.

Herkes ucuz elektrik kullanma hakkına sahiptir. Tabi elektrik tedarikçisinin değiştirilmesi için yıllık belli bir miktarda elektrik tüketilmesi gerekir. Farklı tedarikçilerin sundukları farklı hizmetler ve avantajları değerlendirerek istenilen firma ile yola devam edebilirsiniz. Örnek verecek olursak her tedarikçinin sunduğu farklı hizmetler vardır. Mesela bir tedarikçi çevrimiçi ödeme imkanı sağlarken diğerine baktığımızda 7-24 online destek sağlıyor olmasıdır.

Sunulan hizmetin hangisini kendiniz için faydalı görüyorsanız o tedarikçiye kolaylıkla geçebilirsiniz. Geçerken sunulan sözleşme şartları her kurum için farklıdır. Tabi ki de tedarikçi değiştiğinde kullanılan elektriğin kalitesi değişmez kullanılan elektrik hep aynı elektriktir ancak değişen sadece sunulan hizmetledir. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak özel kampanyalar incelenip size uyan tedarikçi ile iletişime geçebilirsiniz.

Son Kaynak Tarifesinden Elektrik Alan Serbest Tüketici

Serbest tüketici;  Elektrik Piyasası Kurumu’nun her yıl belirlediği bir miktar vardır bu miktarın fazlasını tüketen her kişi veya kurum serbest tüketicidir. Özel bir şirket ile anlaşmayıp serbest tüketici limiti geçiliyorsa eğer buna son kaynak tedariki denir.

Son kaynak tedarik tarifesinde önemli olan iki unsur vardır. Bunlardan ilki 50 milyon kilovat saati geçmiştir ve bunun maliyetine katlanır diğeri ise özel bir şirketten elektrik alırken şirket tarafından portföy dışında kalmıştır ve yine bunun maliyetine katlanır. Elektrik piyasası denetleme kurulu son kaynak tedarik tarifesi limitini yıllık 50 milyon kilovat saat olarak belirlemiştir. Bu tutar tamamen Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu bünyesinde belirlenir.

Serbest Tüketici Adayı Nedir?

Herkes elektrik tedarikçisini seçme özgürlüğüne sahiptir. Gerçek veya tüzel kişilerin bu haklarına Serbest Tüketici denir. Bu haktan yararlanmak için belirlenen limite eşit veya o limitten yüksek enerji tüketimi yapmak gerekir. EPDK tarafından belirlenmiş limit aylık olarak 1600 kWh elektrik sınırını geçmiş olmaktır. Bu limite yakın herkes birer Serbest Tüketici Adayı olarak adlandırılabilir. Bu adayların en büyük avantajları kendi tedarikçilerini seçerek istedikleri enerjiyi daha ucuza kullanma olanağı elde ederler.

Elektrik Serbest Tüketici Belgesi Nasıl Alınır?

EPDK’nın belirlediği 1600 KW limiti aşan herkes serbest tüketici olmaktadır.

-İlk önce bir tedarikçi belirler ve belirlediğiniz tedarikçi ile tedarikçiden satın alma hakkına sahip olursunuz.

-Sonrasında tedarikçinin size sunduğu mevcut tarifeler içerisinden size en uygununu seçer ve kullanma hakkına sahip olursunuz.

-Aranızda yapacağınız sözleşme ile işletmenizin veya evinizde kullanıyorsanız evinizin elektrik maliyetlerini kolaylıkla düşürebilirsiniz.

-Toptan elektrik pazarlayan şirketler ile yapacağı iş birliği sonucunda olabilecek tüm maliyet artışlarından etkilenmezsiniz.

-Tabi ki sözlü anlaşma sonrası aranızda bir kontrat imzalamanız gerekecektir. Bu kontrat kullanım süresi dolduğunda kullandığınız elektrik tedarikçisinin performansını değerlendirir onunla devam edip etmeyeceğinize karar verirsiniz. Sonrasında tekrar sizin için en uygun tarifeyi belirlersiniz.

Serbest Olmayan Tüketici Nedir?

Elektrik Piyasası Denetleme kurulunca belirlenen 1600 kWhlık limite ulaşan veya bu limiti aşan kendi elektrik tedarikçisini kendi seçme özgürlüğüne sahip herkes serbest tüketicidir. Serbest olmayan tüketici ise herkes gibi bağlı bulunduğu bölgede görevli elektrik kurumundan elektrik hizmetini alan tüketicidir. Bu tüketiciler ulusal tarifelerle elektrik alır. Herhangi bir sözleşmeye tabi değildirler. Verilen tutarda pazarlık yapamaz ve verilen tarife dışında elektrik satın alamazlar.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

Yönetmelik 30 Mayıs 2018 tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte belli başlı amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar vardır.

Serbest Tüketici Hakkı Nasıl Kullanılır?

Artık bilindiği üzere Elektrik Piyasası Denetleme Kurulunca belirlenen 1600 kWhlık limite ulaşan veya bu limiti aşan herkesin elektrik tedarikçisini seçme hakkı vardır. Buna serbest tüketicilik hakkı denir. Belirlenen bu limiti geçen herkes Serbest Tüketici olma hakkında sahiptir. Başka herhangi bir koşulu, kriteri yoktur.

Elektrik Tedarik Şirketi İle Hangi Sözleşme İmzalanır?

Elektrik tedarikçisini değiştirmek isteyen herkes geçeceği kurum ile arasında bir sözleşme imzalar. Anlaşmazlık olması durumunda ortaya çıkacak hukuki sorunlar ve çözümleri için bu sözleşmelerin imzalanması gerekir. Tarafların karşılıklı anlaşmaları ve beklentileri doğrultusunda belirlenecek maddeler doğrultusunda sözleşmeler hazırlanır. Bu sözleşmeler durumlarına göre değişkenlik gösterir bu sözleşmeler sırası ile;

-İmzalanan Kurumlara Göre Elektrik Sözleşmeleri

Yapılan Sözleşmeler

-Sözleşme Sürelerine Göre Elektrik Satış Sözleşmeleri

Olarak gruplandırılmıştır.

Mevcut Elektrik Aboneliği Serbest Tüketici Tarafından Nasıl Sonlandırılır?

Geçici olarak yapılan sözleşmeler hariç tüm sözleşmelerin iptali mevcuttur. Yapılan bu sözleşmelerin süre sınırı yoktur. Eğer aldığınız elektriğin sözleşmesini bitirmek istiyorsanız bunu hizmeti aldığınız kuruma yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Aboneliği sona erdirmek istediğinizde bunu şirkete en az 7 gün öncesinde iletmiş olmanız gerekir. Sonrasında kurum size ulaşır ve sayaç üzerindeki değerler okunur ve istediğiniz tarihte aboneliğinizi sonlandırır. Eğer ileri bir tarih belirtmediyseniz en geç 3 iş günü içerisinde elektriğiniz kesilmiş olur.

Serbest Tüketici ve Tedarik Şirketi Arasında Fiyat Belirlenmesi

Elektrik aldığınız tedarikçiyi değiştirdiğinizde yeni geçeceğiniz tedarikçi ile mutlaka sözleşme yapmanız gerekir. Bu sözleşme ile aldığınız hizmet garanti altına alınmış olur. Peki, bu sözleşme yükümlülükleri ve fiyat belirlenirken nelere dikkat edilmeli şimdi bunları kısaca özetleyelim.

-İlk önce bakmanız gereken sözleşmenin süresidir. Çünkü sözleşme bitiminde tekrardan yenileme yapmanız gerekmektedir, buna dikkat etmelisiniz.

-Daha sonra anlaşmanızda sunulan taahhütlere dikkat etmelisiniz. Sözleşme koşulları dışına çıktığınızda ortaya çıkan yaptırımlar burada yer alır.

-Sözleşmede yer alan diğer önemli madde de teminatlardır. Sözleşmeyi imzalarken tedarikçiye ödeyeceğiniz ve aboneliği sonlandırdığınızda alacağınız tutarı ifade eder teminatlar.

-En sonunda iptal koşulları yer alır. Karşı tarafın ve sizin haklarınızı koruyacak bir sözleşme hazırlandıysa eğer iptalinde herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağı gibi kuralların ihlali gibi durumlarda sözleşmenin feshi de mümkündür. Bu kesinlikle bilinmelidir.

Tedarik Şirketi ile Yapılan Sözleşme veya Anlaşma Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Sözleşme maddeleri taraflar tarafından karşılıklı belirlenir. Karşılıklı olarak anlaşma ile imzalanır ve imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Elektrik Tedarikçisi ve Serbest Tüketici Arasında Uyuşmazlık Olursa Nereye Başvurulmalı?

Çıkacak anlaşmazlıklar halinde Tüketici hakem heyetine başvuru yapılır. Sözleşme kapsamında görevli olan mahkemeler İzmir ve Manisa Mahkemeleridir. Elektriğin kesilmesi halinde oluşan bedeller tüketiciden tahsil edilemez.

Serbest Tüketici Elektrik Tarifesi Değiştirdiğinde Sayaçları Kim Okur?

Tüketicinin her zaman tedarikçi ve tarifesini değiştirme hakkı bulunur. Sözleşme koşulları kapsamında yapıldığında herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz uyuşmazlık halinde Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılır ve sorunun çözülmesi istenir. Herhangi bir değişim olması durumunda değişiklikler sözleşme şartlarına eklenir. Tüketici hiçbir zaman ölçüm sistemlerine müdahale edemez. TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi sayaçları okuyacak ve bilgilendirme yapacaktır.

Kripto para sektöründe neler olup bitiyor yakından takip etmek ister misin? O halde sizi kripto para haberleri sayfamıza alalım.